Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Rada Gminy kadencja 2014 - 2018

VII kadencja 2014-2018

1. Piniaha Jerzy Rafał – Przewodniczący Rady Gminy, okręg Kruklanki

2. Małyj Mirosław – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, okręg Kruklanki

3. Nowokolska Anna Teresa –  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, okręg Jeziorowskie

4. Cendrowski Jacek RafałCzłonek Rady Gminy, okręg Kruklanki

5. Dąbrowska Ewa – Członek Rady Gminy, okręg Kruklanki

6. Gliński Andrzej Antoni – Członek Rady Gminy, okręg Kruklanki

7. Jurach Aleksandra Irena – Członek Rady Gminy, okręg Osiedle Boreckie

8. Przyłucka Tamara – Członek Rady Gminy, okręg Brożówka

9. Sulej Dorota – Członek Rady Gminy, okręg Żywki

10. Żygałło Tomasz Robert – Członek Rady Gminy, okręg Jasieniec, Żabinka

11. Dmytryszyn Małgorzata – Członek Rady Gminy, okręg Boćwinka

12. Kaczorowski Tadeusz – Członek Rady Gminy, okręg Sołtmany

13. Chmielewski Wojciech – Członek Rady Gminy, okręg Możdżany

14. Żoch Krzysztof – Członek Rady Gminy, okręg Lipowo

15. Milewski Mariusz – Członek Rady Gminy, okręg Żywy