Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

WYKAZ Komisji Stałych Rady Gminy Kruklanki 2014 - 2018

Komisja Rewizyjna:

 1. Aleksandra Jurach - Przewodnicząca

 2. Dorota Sulej - Z - ca Przewodniczącej

 3. Jacek Cendrowski - Członek Komisji

 4. Wojciech Chmielewski - Członek Komisji

 5. Krzysztof Żoch - Członek Komisji

 

Komisja planowania Budżetu, rolnictwa i usług:

 1. Ewa Dąbrowska - Przewodnicząca

 2. Wojciech Chmielewski - Z-ca Przewodniczącej

 3. Tadeusz Kaczorowski - Członek Komisji

 4. Małgorzata Dmytryszyn - Członek Komisji

 5. Mariusz Milewski - Członek Komisji

 6. Tamara Przyłucka - Członek Komisji

 

Komisja zdrowia, spraw socjalnych, kultury, oświaty, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.:

 1. Dorota Sulej - Przewodnicząca

 2. Tomasz Żygałło - Z-ca Przewodniczącej

 3. Andrzej Gliński - Członek Komisji

 4. Mirosław Małyj - Członek Komisji

 5. Anna Nowokolska - Członek Komisji

 6. Krzysztof Żoch - Członek Komisji

 

Komisja rozwoju gospodarczego, turystyki i ochrony środowiska:

 1. Anna Nowokolska - Przewodnicząca

 2. Andrzej Gliński - Z-ca Przewodniczącej

 3. Ewa Dąbrowska - Członek Komisji

 4. Aleksandra Jurach - Członek Komisji

 5. Mirosław Małyj - Członek Komisji

 6. Tamara Przyłucka - Członek Komisji