Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Wykaz osób prawnych i fizycznych orza jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej