Kategoria: Decyzje Środowiskowe

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Decyzja nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PBO.6220.2.4.2016