Kategoria: Decyzje Środowiskowe

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Decyzja nr 3/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PBO.6220.3.4.2016