Kategoria: Decyzje Środowiskowe

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko PBO.6220.4.4.2016