Kategoria: Decyzje Środowiskowe

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Decyzja nr 4/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PBO.6220.4.5.2016