Kategoria: Klauzula informacyjna

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Kruklankach dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Kruklankach dotycząca ochrony danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Kruklankach, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Wójt Gminy Kruklanki.
    Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych: Urząd Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki
  2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.