Zawiadomienia

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy PBO.6730.1.2017